Osteopathisch consult

Intakeformulier

Na het maken van uw eerste afspraak ontvangt u van ons een intakeformulier. Dit is een vragenlijst met vragen over uw klacht, medische geschiedenis en leefgewoontes. Deze gegevens zijn van belang omdat de osteopaat direct toegankelijk is, er is geen verwijzing nodig van huisarts of specialist.
Mocht u in het bezit zijn van relevante onderzoeksgegevens of een doorverwijzing van uw arts, voegt u deze dan bij het intakeformulier.
Als u het intakeformulier een aantal dagen voor uw eerste afspraak doorstuurt, kan de osteopaat uw gegevens van te voren doornemen.
NB: Indien u een afspraak heeft gemaakt bij Sander Sprong, dan ontvangt u een email met een uitnodiging om de intake online in te vullen. Een (kopie van) een eventuele verwijzing of uitslagen van onderzoeken kunt u dan bij het eerste consult meebrengen.

Anamnese

In het vraaggesprek tijdens het eerste consult wordt het door u ingevulde intakeformulier met u doorgenomen en eventueel aangevuld.

Onderzoek

Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek bent u gekleed in uw ondergoed. De osteopaat onderzoekt niet alleen het gebied waar uw klacht zich bevindt, maar onderzoekt het hele lichaam uitgebreid op beweeglijkheid.
Omdat de beweeglijkheid en het functioneren van een structuur met elkaar samenhangen, is het belangrijk voor de osteopaat om te weten welke structuren in het lichaam goed kunnen bewegen en welke structuren een beperking hebben in het bewegen.
Osteopathie is een manuele geneeswijze, dat wil zeggen dat de osteopaat alleen met de handen onderzoekt en behandelt.

Behandeling

Na het onderzoek worden de bevindingen van het onderzoek en het behandelplan met u besproken. Hierna wordt over gegaan tot de behandeling. Tijdens de behandeling worden de structuren met een bewegingsbeperking behandeld waarbij de beweeglijkheid verbeterd wordt. De osteopaat gebruikt vaak zachte handgrepen, maar gebruikt ook mobiliserende technieken en/of manipulaties.

Na de behandeling

Door het verbeteren van de beweeglijkheid van structuren die eerst weinig tot geen bewegingsmogelijkheid hadden, verandert het evenwicht binnen het lichaam. Er ontstaat een vernieuwd evenwicht. Terwijl het lichaam zich aanpast aan dit nieuwe evenwicht kan het zijn dat u (tijdelijk) reageert met bijvoorbeeld moeheid, toename van de klachten of wat hoofdpijn. Deze klachten treden niet per se op, maar kunnen 1 -2 dagen na de behandeling voorkomen. Daarom raden wij u aan om na de behandeling:
- voldoende lauwwarm water te drinken
- het lichaam de rest van de dag niet te zwaar te belasten (dus niet sporten)
- lichte maaltijden te eten
- op tijd naar bed te gaan